Hình ảnh Sàn
Đêm Trung Thu BĐS Thành Đông 2017
Giao lưu Cầu Lông tháng 4-2017
Công ty CPĐT BĐS Thành Đông chúc mừng Trung tâm TDTT Tỉnh nhân ngày 27/3/2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS THÀNH ĐÔNG - TẾT TRỒNG CÂY 2017
Mừng ngày 20/10
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS THÀNH ĐÔNG - TẾT TRỒNG CÂY 2017 (01-03-2017)

Mùa xuân là Tết trông cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB-CNV chi nhánh Công ty CPĐT BĐS Thành Đông tại Hải Dương phát động Lễ trồng cây :"Đời đời nhớ ơn Bắc Hồ" - Xuân Đinh Dậu 2017

 

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-news

tinhay360 cong-ty-cp-dau-tu-bds-thanh-dong-tet-trong-cay-2017-newsCÁC TIN KHÁC
Hỗ trợ khách hàng

TƯ VẤN BÁN HÀNG:

Phạm Hiếu
0963 148 686

Thùy Dung
0964 670 179

Đức Thản
0905 628 999

Phạm Mơ
0905 993 639

Công Hưởng
0968 941 119

Trúc Quỳnh
0984 772 997

Thùy Linh
01665 962 658

Quảng cáo
11
Batdongsan - Thông báo tuyển dụng